เกี่ยวกับเรา

          ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่น และดำเนินการภายใต้ความตระหนักถึงการให้คำปรึกษา และเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ขององค์กรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศในลำดับต่อไป.
 
วิสัยทัศน์
          - สร้างสรรค์ ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
          - เราจะซื่อสัตย์ ต่อลูกค้า และผู้บริโภคด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
          - เราซื่อสัตย์ต่อสังคมด้วยการกระทำที่เหมาะสม
          - เพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน
          - ส่งมอบตรงเวลา
          - ให้ความปลดภัย
          - เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม