Welcome to Phuket Dongher Trading

       ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ภูเก็ต ดองเชอร์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้นำเข้า-ส่งออก จำหน่ายอาหารแช่แข็ง , ผลิตภัณฑ์อาหารญี่ปุ่น  ทั้งขายส่งขายปลีกและเป็นโรงงานผลิต อาทิเช่น ปลาทูน่าแช่แข็ง ปลามารีนแช่แข็ง ปลาหมูแช่แข็ง และปลาลำลี แช่แข็ง มีบริการ ห้องเย็นเก็บสินค้า รับฟรีซรับผลิต ให้เช่าห้องเย็น รับฟรีซ รับแปรรูปอาหารทะเล ฯลฯ

 

       บริษัท ภูเก็ต ดองเชอร์ เทรดดิ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่น และดำเนินการภายใต้ความตระหนักถึงการให้คำปรึกษา และเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ขององค์กรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศในลำดับต่อไป.

Highlights