FROZEN TUNA » FROZEN TUNA LOIN

Item :

FROZEN TUNA LOIN

ประเภท : , FROZEN TUNA

Description : ปลาทูน่าลอยด์แช่แข็ง Size 2-4 kg./2 kg.down