FROZEN MARLIN » FROZEN MARLIN LOIN

Item :

FROZEN MARLIN LOIN

ประเภท : , FROZEN MARLIN

Description : ปลามารีนลอยด์แช่แข็ง Size 2 kg.Down , 2-4 kg.