FROZEN TUNA » FROZEN TUNA HARA 100g.

Item :

FROZEN TUNA HARA 100g.

ประเภท : , FROZEN TUNA

Description : ราวท้องปลาทูน่าแช่แข็ง Size 100g./Pack